Jan Scheffer heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot de specialist in Zorglogistiek. Via LogiZ, EVO en andere aansprekende organisaties waar hij als projectleider bij betrokken is geweest, heeft Jan Scheffer kennis, ervaring en netwerk binnen de
zorgsector.

De focus bij Jan Scheffer Zorglogistiek ligt primair op de Kwaliteit van Zorgprocessen. Patiënten moeten op de juiste tijd de juiste dokters zien. De tijd tussen diagnose en behandeling mag niet te lang duren en de kwaliteit van leven en de eigen regie van cliënten in een verzorgingstehuis moet zo groot mogelijk zijn. Tegen deze uitdagingen lopen werknemers in de zorg aan.
Zeker in deze tijd met verregaande bezuinigingsplannen van de overheid en veranderingen in de financiering van de zorg, dienen zorgorganisaties hun focus te verleggen naar het procesdenken. Optimalisering van zorgprocessen is een belangrijke uitdaging voor deze sector in de komende jaren. Jan Scheffer is zeer nauw betrokken bij het project LogiZ, een initiatief van het ministerie, NVZ, Actiz en de vLm.

Patiƫnten-, & cliƫntenlogistiek in de zorg


Wetenschappelijke benadering van V & V inzet i.s.m. VU Amsterdam
In 2014 zijn de resultaten gepresenteerd van een eerste onderzoek naar de inzet van personeel in de thuiszorg. Jan Scheffer heeft in samenwerking met de universiteit van Amsterdam en Helsinki, onderzoek gedaan naar scenario-simulatie in de thuiszorg. Hiervoor is een pilot opgezet bij, en data gebruikt van TWB in Roosendaal. De resultaten laten zien wat de gevolgen zijn bij diverse beleidskeuzes op de inzet van personeel, de kosten, en andere variabelen. Het is de eerste keer dat in Nederland op wetenschappelijke manier kan worden aangetoond dat kosten en bespaard kunnen worden van 2%-6% waarbij meer aandacht aan de patiënt gegeven kan worden.

VU Amsterdam, TWB Roosendaal

Advies, projectmanagement en opleiding

De praktijk van decennialange ervaring in industrie en zorg in combinatie met het ontwikkelen van trainingen en opleidingen, zorgen er voor dat Jan Scheffer structuur en gevoel op unieke wijze kan laten samengaan.

Het traject start vaak met een eerste adviestraject. In een quickscan worden kansen en obstakels in kaart gebracht. Meestal start vanuit dit advies een project om het proces aan te passen.

Daar waar projecten dreigen te mislukken begint onze inzet. Projecten zijn zeer nauw verbonden met verandermanagement, je verandert tenslotte ook het werk van mensen in bedrijven en instellingen. Het gaat er om de doelstellingen van de organisatie te matchen met persoonlijke doelstellingen.

Jan Scheffer is al enkele jaren vaste docent Supply Chain Management in de zorg bij de VvAA, en geeft daarbij les in procesdenken aan medisch specialisten.
Jan Scheffer is daarnaast actief als secretaris binnen de Raad voor Zorglogistiek.

Verandermanagement

Jan Scheffer heeft een unieke aanpak ontwikkeld, speciaal voor de zorg en gebaseerd op vele jaren ervaring. Dit model heeft alle elementen in zich die een verandertraject succesvol en blijvend maken en wordt succesvol toegepast bij tal van veranderprocessen.

Dia1Dia1

Jan Scheffer is interim-oorzitter vLm (Vereniging Logistiek Management), Blogger op Skipr.nl en logistiek.nl over zorglogistiek, voor VvAA verzorgt hij masterclass kwaliteit in de zorg en de module zorglogistiek binnen diverse opleidingen, voormalig lid van de Raad voor Zorglogistiek, 2011-2015 dagvoorzitter bij het jaarlijkse Zorgvisie-evenement "Dag van de Zorglogistiek", kerngroeplid van het project LogiZ.