Definitie netwerklogistiek
Samenwerken in een netwerk van activiteiten, in zorg, welzijn en industrie, om de doelstelling voor de eindgebruiker te waarborgen en tegelijk de doelstellingen van ieder in dat netwerk te respecteren. Hierbij gaat het om beschikbaarheid van ondersteuning, goederen en mobiliteit in alle omstandigheden tegen economisch beste condities en voor alle partijen prettige werkomstandigheden.
Non-Competitive-Network-Collaboration
Samenwerken in processen, samenwerken in netwerken. Langzaam gaan we naar een platformsamenleving, waarin vanuit Control Towers wordt samengewerkt binnen en tussen netwerken. Wij noemen dit "Non-Competitive Network Collaboration".
  • Door de enorme groei, in de laatste jaren, van online verkopen is het aantal vervoersbewegingen in iedere straat sterk toegenomen.
  • Langer thuis is de inzet van de overheid in het terugdringen van zorgkosten en verbetert de kwaliteit van leven. Daarbij hoort natuurlijk dan ook een sterk groeiende stroom van verpleegsters naar huisadressen.
  • Van Ziekte en Zorg naar Gezond en Gedrag is een beweging die gericht is op het verbeteren van welzijn, reduceren van eenzaamheid en voorkomen van zorg.

Stacks Image 83
Al deze stromen komen uiteindelijk op het zelfde adres. De focus ligt momenteel sterk op het aantal bestelwagens door de straat. Echter de personenmobiliteit naar- en van dagactiviteiten is ook sterk groeiend.

Verminderen van de verspilling staat bij alle sectoren op de agenda, samenwerken in ketens is een van de belangrijkste trends, maar daarbij wordt wel erg veel aan suboptimalisatie gedaan. Overheid, zorg, welzijn, kennisinstellingen en industrie werken alleen samen in verticale ketens.

Stacks Image 93
Non-Competitive-Network-Collaboration zorgt voor een optimale balans tussen belang van de eindgebruiker en iedere schakel in een netwerk van overheid, industrie, vrijwilligers en andere instanties. Belangen zoals winst, marge, maar ook werkdruk en zelfs gezond gedrag.

Ketens bestaan niet meer, dat heeft Corona ons wel heel duidelijk laten zien. We bewegen langzaam naar een netwerkeconomie toe. Om echter serieuze stappen te zetten, is het van belang dat we naar het gemeenschappelijke belang zoeken en
via multi-purpose minihubs, niet concurrerende netwerken laten samenwerken.
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver