Procesoptimalisatie
Nog altijd werken we niet effectief, niet efficiënt en al helemaal niet samen. Ja binnen onze afdeling natuurlijk wel, maar daarbuiten is nog zoveel te winnen. Naast de administratieve taken blijkt uit onderzoek en persoonlijke ervaring dat ook nog altijd veel facilitaire taken bij zorgmedewerkers liggen. Deze taken zijn heel makkelijk om te zetten, omdat iedere zorgorganisatie daar al professionele mensen voor heeft. Toch gebeurt dat veel te weinig, en klagen we wel over te weinig tijd voor zorg en mens. Uit benchmarken blijkt dat percentages van 10%, van de beschikbare tijd aan facilitaire taken, eerder regel zijn dan uitzondering. Daarnaast gaat veel tijd verloren door afstemming in de geheel zorgketen. Inventariseren wat de toegevoegde waarde is van processtappen helpt om de focus te krijgen op die toegevoegde waarde.
Stacks Image 38
Als we nu eerst eens aan de slag gaan om die drie groepen (zorg, administratie en facilitair) neer te leggen bij mensen die dat ook leuk vinden, dan zijn we met ons allen meer bezig met leuke zaken. Het zorgt niet voor meer arbeidskrachten, maar wel voor minder werkdruk en daarmee ook een duurzame inzetbaarheid.
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver