Duurzame inzetbaarheid
Het door Jan Scheffer in eigen beheer ontworpen Disruptiemodel, organiseert iedere onvoorspelbaarheid in een gelaagde aanpak. Doelstelling hierbij is altijd voorbereid te zijn op iedere diseruptie en zo de werkdruk in alle omstandigheden weg te nemen.
Stacks Image 46
Duurzame inzetbaarheid is meetbaar door verzuim- en verloopcijfers. Werkplezier, inzet naar toegevoegde waarde en interesse, is het middel om dat te realiseren. Medewerkers die met plezier werken maken minder fouten en communiceren beter. Wist u dat maar liefst 20-25% van onze tijd juist daar aan besteed wordt.

Duurzame Logistiek

Het door Jan Scheffer in eigen beheer ontworpen Disruptiemodel, organiseert iedere onvoorspelbaarheid in een gelaagde aanpak. Doelstelling hierbij is altijd voorbereid te zijn op iedere diseruptie en zo de werkdruk in alle omstandigheden weg te nemen.
Duurzaam werken is het o.a. het verminderen van afval, slim omgaan met energie en circulaire goederenstromen. In de zorg is steeds meer aandacht voor bewust werken, maar de kennis, binnen organisaties, is nog onvoldoende. Na een eerste quick scan wordt samen een aanpak afgesproken met quick wins, projecten en bewustwordingscampagnes specifiek gericht op uw organisatie.
Stacks Image 51
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver