Duurzame Logistiek
Al vanaf de oprichting in 2003 is Jan Scheffer actief met Duurzame logistiek. De eerste logistieke webcast van Nederland had als thema Duurzame Logistiek waarbij Jan Scheffer een van de tafelgasten was. Duurzaamheid heeft sindsdien steeds belangrijker geworden, maar nog steeds is het belangrijkste uitgangspunt, voorkomen van onnodige lege kilometers of niet optimaal gebruikt vervoer.
Stacks Image 24

Webcast Duurzame Logistiek

In de industrie heeft de komst van internetbestellingen een enorme druk gelegd op stadsdistributie en zijn we bezig om klantwens en maatschappelijke relevantie met elkaar in lijn te brengen. Maar ook in zorg en welzijn is het verlies aan effectiviteit In iedere gemeente is het aantal personenbusjes (grotendeels betaald door de gemeentes), erg groot. De meeste van deze busjes worden slechts enkele dagen en/of enkele uren per dag ingezet.
Jan Scheffer helpt organisaties met het ontwikkelen en operationaliseren van duurzame doelstellingen. Hierbij gaat kostenreductie altijd samen met maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Stacks Image 9
Stacks Image 7
Stacks Image 11