Industrie
Samenwerken in ketens is het sleutelwoord tegenwoordig. Echter wie vooruit kijkt ziet dat dit al weer een achterhaalde gedachte is. Ketens bestaan tenslotte alleen in 1 op 1 relaties. Deze komen echter in de praktijk zelden voor. We werken al langere tijd in netwerken en dat besef wordt steeds groter.
In het verleden was Jan Scheffer o.a. enkele jaren verantwoordelijk voor het Europese Distributiecentrum van Apple, mocht hij in het divisiebestuur van Pon Tyre Group het Supply chain management beleid ontwerpen en inrichten en bij tal van logistiek dienstverleners leidinggeven. Projecten en interimopdrachten zijn daarna ook altijd geweest op de optimalisatie van de interne keten, om deze goed aan te laten sluiten op de externe keten.
Van kostenreductie naar margeverbetering
Stacks Image 24


De afgelopen decennia heeft logistiek een gigantische opmars gemaakt. Van kostenorientatie in productieprocessen, naar SCM als Unique Selling Point. Deze individualisatie van producten en diensten hoeft niet ten koste te gaan van de marge, daarvoor zijn inmiddels voldoende voorbeelden. Ontkoppeling tussen voorspelbare processtappen en onvoorspelbaarheid levert naast lagere kosten door reductie van verspilling, ook direct klankvoordeel door kortere ketenstappen.