Methoden
Stacks Image 99
Stacks Image 96
Stacks Image 93
Nog altijd werken we niet effectief, niet efficiënt en al helemaal niet samen. Ja binnen onze afdeling natuurlijk wel, maar daarbuiten is nog zoveel te winnen. Naast de administratieve taken blijkt uit onderzoek en persoonlijke ervaring dat ook nog altijd veel facilitaire taken bij zorgmedewerkers liggen. Deze taken zijn heel makkelijk om te zetten, omdat iedere zorgorganisatie daar al professionele mensen voor heeft. Toch gebeurt dat veel te weinig, en klagen we wel over te weinig tijd voor zorg en mens. Uit benchmarken blijkt dat percentages van 10%, van de beschikbare tijd aan facilitaire taken, eerder regel zijn dan uitzondering. Daarnaast gaat veel tijd verloren door afstemming in de geheel zorgketen. Inventariseren wat de toegevoegde waarde is van processtappen helpt om de focus te krijgen op die toegevoegde waarde.

Relevante ontwikkelingen in de zorg zijn er op alle niveaus. Belangrijk om bij de
keuze van processen en samenwerking rekening mee te houden.

Stacks Image 56
Mensen
Werkdrukbeheersing
Arbeidsmarkt


Middelen
Applicatielandschap
E-Health


Methoden
Integrale samenwerking
Duurzaamheidsbeleid
Stacks Image 51
Mensen
Werkplezier vergoten
Duurzame inzetbaarheid


Middelen
Netwerksamenwerking
Koppelen systemen (eenmalige invoer)


Methoden
Procesinrichting
Strategische inkoop
Stacks Image 46
Mensen
Capaciteitsplanning
Taakoverdracht van zorg naar facilitair


Middelen
Mobiel werken
Teamontwikkeling

Methoden
Duurzame logistiek
Kostenbeheersing
Non-Competitive-Network-Collaboration
Naast samenwerken binnen de eigen organisatie is nog veel meer te winnen tussen alle schakels in een zorgketen. Non-Competitive-Network-Collaboration zorgt voor een optimale balans tussen belang van de eindgebruiker en iedere schakel in een netwerk van overheid, industrie, vrijwilligers en andere instanties. Belangen zoals winst, marge, maar ook werkdruk en zelfs gezond gedrag.

Ketens bestaan niet meer, we bewegen naar een netwerkeconomie toe. Om echter serieuze stappen te zetten, is het van belang dat we naar het gemeenschappelijke belang zoeken en
via multi-purpose minihubs, niet concurrerende netwerken laten samenwerken.

Samenwerken in processen, samenwerken in netwerken. Langzaam gaan we naar een platformsamenleving, waarin vanuit Control Towers wordt samengewerkt binnen en tussen netwerken.

Wij noemen dit "Non-Competitive Network Collaboration".

  • Door de enorme groei, in de laatste jaren, van online verkopen is het aantal vervoersbewegingen in iedere straat sterk toegenomen.
  • Langer thuis is de inzet van de overheid in het terugdringen van zorgkosten en verbetert de kwaliteit van leven. Daarbij hoort natuurlijk dan ook een sterk groeiende stroom van verpleegsters naar huisadressen.
  • Van Ziekte en Zorg naar Gezond en Gedrag is een beweging die gericht is op het verbeteren van welzijn, reduceren van eenzaamheid en voorkomen van zorg.

Stacks Image 66
Organiseer het voorspelbare efficiënt - Organiseer het onvoorspelbare samen
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver