Logistiek Tegen Eenzaamheid
In een living lab omgeving werken verschillende partijen samen om kwetsbare burgers uit hun isolement te halen, vroegtijdig signaleren van verandering om dure zorg maar vooral veel ellende te voorkomen en worden alle goederenstromen gecombineerd geleverd door iemand die ook tijd heeft.

Het werk moet weer leuk worden voor verzorgenden, kwetsbare burgers moeten zich vertrouwd voelen om activiteiten te gaan doen, de buurt moet weer een leuke sociale plaats worden waar iedereen elkaar helpt. Bij Buur & Zo zijn we er van overtuigd dat dit alles economisch zelfstandig haalbaar is.
Stacks Image 18
Stacks Image 24
In Deventer is een nieuw concept ontwikkeld waarbij bestaande initiatieven samenwerken om gezond gedrag te stimuleren, eenzame en kwetsbare burgers te identificeren en betrekken en professionele zorg te bieden tegen lagere integrale kosten. Dit hele traject wordt in nauwe samenwerking met Gemeente en Provincie ontwikkelt en opgezet. Het Deventer concept staat op de nominatie van de Topsector Health Holland om tot voorbeeld project te worden gekozen.
Samen met het, door Jan Scheffer ontwikkelde concept C6, zijn dit de twee voorbeeld programma's waar de Topsectoren Logistiek en Health Holland in samenwerken. Een unieke prestatie!
In Nederland zijn enkele honderden buurtinitiatieven waarin buurtcentra, vrijwilligers, zorg en overheid samenwerken om eenzaamheid te bestrijden.