Goederenlogistiek in de Zorg
Beschikbaarheid en ontzorgen van de zorgmedewerkers, dat zijn veruit de belangrijkste onderwerpen bij de inrichting van goederenstromen in de zorg. Recent hebben we dat gezien tijdens de Coronacrisis, waar beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en testen de belangrijkste gesprekstof was. Dat hierin nog heel veel te verbeteren valt is wel duidelijk geworden.
Goederenlogistiek van medische- en facilitaire disposables, hulpmiddelen, implantaten, linnen, voeding en alle andere goederenstromen. Jan Scheffer werkt volgens een driedimensionale aanpak: Interviews, meeloopstages en data-analyses geven een gebalanceerd beeld van emoties en feiten. Samen met deze analyse, zijn zeer brede ervaring en zijn kennis van wetgeving zoals FMD en MDR zorgen voor inzetbaarheid als adviseur, projectleider of interimmanager, in cure en care.

Enkele voorbeelden zijn: Alrijne zorg (3 ziekenhuizen, 4 verpleeghuizen), Treant zorggroep (3 ziekenhuizen, 17 verpleeghuizen), Espria (8 formules), Interzorg (9 verpleeg- en verzorgingshuizen).
  • Voeding
  • Disposables
  • Linnen
  • Afval
  • Retour
  • Hulpmiddelen
  • Farma
  • Laboratorium
Grootschalig Marktonderzoek
In opdracht van een groep van ziekenhuizen is onderzoek verricht naar de organisatie van logistiek in-, naar- en vanuit ziekenhuizen.
Een inventarisatie is gemaakt naar alle actieve bedrijven in de toeleverende industrie, die als additionele service ook zorglogistieke elementen aanbieden. Daarnaast ook de, in gezondheidszorg, gespecialiseerde dienstverleners. Via een gestructureerde aanpak is de markt geïnventariseerd.
Stacks Image 86
Van essentieel belang is kennis van de zorg op alle niveaus. Innovatieve oplossingen voor goederenstroombeheersing moeten rekening houden met diverse elementen, waarbij onderstaande opsomming slechts een gedeeltelijke weergave is, van de complexiteit, kansen en uitdaging waar wij voor staan.
Stacks Image 82
Maar daarnaast wordt Jan Scheffer vaak ingeschakeld om de diversiteit aan goederenstromen en ketenpartijen met elkaar te verbinden en daarvoor een visie uit te werken voor 2030. De samenwerking tussen inkoop en logistiek is daarbij vaak een belangrijk aandachtspunt.
Stacks Image 44
Stacks Image 40
Stacks Image 38
Stacks Image 46