Stacks Image 26
Organiseer het voorspelbare efficiënt

Organiseer het onvoorspelbare samen
Het door Jan Scheffer in eigen beheer ontworpen Disruptiemodel, organiseert iedere onvoorspelbaarheid in een gelaagde aanpak. Doelstelling hierbij is altijd voorbereid te zijn op iedere diseruptie en zo de werkdruk in alle omstandigheden weg te nemen.
Stacks Image 8
Wachtlijsten, wachttijden, planning en roostering, allemaal zaken waarin afstemming tussen schakels beter kan. Patiëntenlogistiek en cliëntenlogistiek hebben de laatste jaren veel tijd gestoken in Value Based Healthcare, Lean, Zorgpaden en nog heel veel meer.

Diverse organisaties in cure en care heeft Jan Scheffer ondersteund en advies gegeven inzake hun processen. Thuiszorg, woonzorg en ziekenhuizen hebben met verbeterprocessen hun organisaties verder geholpen.
Stacks Image 19
Stacks Image 21