Er zijn vele middelen om je doel te bereiken. De belangrijkste onderdelen is kennisdelen en betrokkenheid. Een vereiste voor kennisdelen is de beschikking hebben over informatie.
Informatie - Data - Applicaties

Verandermanagement

We werken met veel applicaties, vaak niet verbonden met elkaar. Daarnaast houden we meer data bij waar veel te weinig mee wordt gedaan. We vragen dus wel om kostbare tijd te steken in verzamelen van proceskennis, maar door gebrek aan kennis doen we er veel te weinig mee.
Stacks Image 61
Stacks Image 54
Samenwerken in processen vraagt begrip voor elkaar. Interesse in elkaar om samen een soepele uitkomst te realiseren. Maar het vraagt ook Willen, Mogen en Kunnen. Jan Scheffer is partner van Dutch Power On Change vanaf het eerste uur.
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver