Randvoorwaarden voor verandering
Om anders te gaan werken is nieuw gedrag nodig wat we kunnen volhouden. Om nieuw gedrag succesvol te kunnen realiseren zijn drie randvoorwaarden van groot belang: ben je gemotiveerd, word je ondersteund vanuit de omgeving en heb je de juiste capaciteit?
Het WMK toetst jouw organisatie aan vergelijkbare organisaties en zelfs functies binnen de organisatie. Zo komen we tot de juiste focus op de juiste plaats.

Stacks Image 8
  1. De eerste randvoorwaarde: zijn we als organisatie gemotiveerd om op een andere manier te gaan werken, is er de wil, oftewel willen de mensen veranderen?
  2. De tweede randvoorwaarde: worden we als organisatie in de gelegenheid gesteld en ondersteund om op een andere manier te kunnen gaan werken, oftewel mogen we veranderen?
  3. De derde randvoorwaarde: hebben we als organisatie de juiste capaciteit en competenties om op een andere manier te kunnen gaan werken, oftewel kunnen we de verandering wel uitvoeren?
Vragenlijsten, interviews, benchmarken het zijn middelen om de noodzakelijke verandering van cultuuraspecten in kaart te brengen, Maar een cultuur veranderen moet wel naar de toekomst toe gewaarborgd worden. Dat vraagt om een structurele verbetercyclus, die afgestemd is op de unieke aspecten van iedere organisatie.
Stacks Image 17

Zeker nu alle ervaringen rondom Covid-19 moeten worden omgezet in procesaanpassingen in de gehele keten. De noodzaak tot samenwerken binnen en buiten een organisatie was nog nooit zo groot.
Het WMK model wordt in licentie gevoerd en is ontwikkeld door Dutch Power on Change
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver