Diverse blogs zijn gepubliceerd op de website van VvAA Business school. Hieronder vindt u een selectie van deze blogs.

CoronaVaccin


Wat kunnen we leren van de ontwikkeling van het Coronavaccin voor onze eigen processen?


Lees verder op de website van VvAA business School ……..

Netwerken na Corona

Van Ketenvoorraden naar Netwerksamenwerking

De zorg moet veranderen dat is nu wel duidelijk. We kunnen niet langer verder met alleen het optimaliseren van bestaande processen. Als iets ons de afgelopen maanden wel heeft geleerd is het dat volledige herstructurering van netwerken meer noodzaak dan wens is. Al jaren praten we over een verschuiving van ketens naar netwerken. Toch zijn het juist de netwerken die voor meer stabiliteit kunnen zorgen in onvoorspelbare tijden.

In andere sectoren zijn disruptieve initiatieven uitermate succesvol gebleken. Denk daarbij aan de taxibranche die met Uber zo’n grondige herziening ondergaat. Maar natuurlijk heeft ook AirBnB de hotelwereld behoorlijk verstoord, met een concept dat breed aanslaat. Wat is de achtergrond van het succes, en kunnen we dit ook toepassen in de zorg. Kort gezegd: Ja dat kan!

Het probleem van disruptie zal nog lang nagalmen. De kleinste variatie op het bekende virus, zal weer tot reactie leiden. Wees nou niet bang in november als in allerlei praatprogramma’s de paniek weer toe slaat. In het griepseizoen denkt iedereen met een griepje dat hij Corona heeft. Om daar snel op te kunnen reageren stoppen we nu de hele keten vol met voorraad zodat we niet misgrijpen als we het nodig hebben. We hebben nu angst, de paniek van maart en april zit er nog vers in, dus reageren we heel erg primitief. Het is geen structurele oplossing. Als we eenmaal een vaccin hebben, zullen we weer gewoon op de kosten gaan letten.

Netwerksamenwerking kan op vele manieren worden ingezet. Voor de thuiszorg kan het helpen om industrie, welzijn, en zorg samen te brengen om eenzaamheid te voorkomen. Er zijn enkele honderden geweldige initiatieven in Nederland. Alle sectoren komen bij dezelfde persoon aan de deur. Voor de industrie is het een klant, voor de zorg een patiënt en voor welzijn een eenzame burger. Maar allemaal komen we op hetzelfde adres. Allemaal maken we kosten om dat efficiënt te doen, en allemaal vermijden we samenwerking. Laten we het nu eens niet doen voor de kostenbesparing, maar omdat efficiënter samenwerken, je mogelijkheden geeft om aan andere zaken meer aandacht te besteden. Non-Competitive-Network-Collaboration laten we daar nu eens de focus op gaan leggen.

Ook als we kijken naar de goederenstromen in de zorgketen, dan zien we een dramatisch gebrek aan echte samenwerking. Echte samenwerking vraagt om een transparantie die niet mogelijk is bij commerciële partijen. Dat zien we nu al 2 decennia binnen supply chain management. We proberen het van alle kanten, maar de successen zijn binnen bedrijven behaald, op zijn best in enkele 1 op 1 samenwerkingen, maar nooit in netwerken. Iedere beroepsgroep claimt de term supply chain management maar van samen is geen sprake.

Op dit ogenblik richten we alle processen in met een brede basis, want ja er is nu eenmaal veel variatie. Maar wat als we nu die basis veel smaller inrichten en sneller elkaar helpen. Bij kleine variaties zal dat binnen een organisatie zijn of binnen de keten. Bij grotere variaties is samenwerking in netwerken of binnen de horizontale keten logischer. Als we dit eenzijdig van een ander vragen komt het nooit economisch rendabel van de grond. Als we het breder en gezamenlijk aanpakken liggen er vol op kansen.

Vanuit de bottleneck theorie weten we dat een bottleneck ontlast moet worden, en de capaciteit uitgebreid. Meestal doen we dat uitbreiden gelijk structureel waardoor we in alle sectoren in de basis een enorme overcapaciteit hebben. In de zorg zijn er hulpmiddelen die iedere afdeling af en toe nodig heeft. De meest afdelingen houden krampachtig aan die hulpmiddelen vast. Sommige ziekenhuizen hebben dit al geregeld per verdieping en een enkel ziekenhuis heeft een centrale capaciteit die voor iedereen beschikbaar is. Het gevolg is veel minder hulpmiddelen, enorme besparing op zorgcapaciteit naar het zoeken van hulpmiddelen en een hogere beschikbaarheid als het echt nodig is.

Dat is een voorbeeld op microniveau. Nu is het aan ons om veel breder te kijken en te zien wat we in netwerken kunnen regelen. Iedereen die nu nog met ketens bezig is: Ketens zijn altijd verbonden met andere ketens, laten we die verbonden ketens nu eens netwerken noemen. Met het toenemen van het aantal schakels (iets dat netwerken met zich mee brengt), neemt ook de onvoorspelbaarheid toe, maar tegelijk ook de mogelijkheden om bij iedere vorm van variatie een geschikte oplossing te vinden. Structureel regelen en vastleggen en je kunt met een smalle basis je kosten verlagen en beschikbaarheid vergroten.

Laat je niet gek maken door een opleving, bouw zeker niet als een malle die voorraden op, maar zorg dat je bent voorbereid. Dat vraagt om netwerken die makkelijk en snel kunnen mee veranderen en de rust kunnen bewaren. Ze waren tenslotte voorbereid.

Continue onvoorspelbaarheid

We werden verrast door een nieuw virus. Ondanks dat is er veel goed gegaan, maar toch zijn er in iedere organisatie en in iedere keten ervaringen die we snel anders moeten gaan inrichten. Een eventuele opleving in het najaar mag niet nog een keer tot grote paniek leiden. Maar juist dat is het probleem! We mogen ons niet voorbereiden op het najaar, we moeten ons voorbereiden op continue onvoorspelbaarheid.


Lees verder …..

Wat er gebeurt als een arts van ziekenhuis naar verpleeghuis overstapt.

Als een arts met uitgebreide ziekenhuiservaring een overstap maakt naar een verpleeghuis, kan dat een andere werkwijze betekenen. Zorglogistiek specialist Jan Scheffer en medicus Robin van Luipen bespreken het effect op het zorgproces.

Lees verder …..

VvAA Supply Chain lessen

Tijdens de lessen Supply Chain Management van VvAA Business School zijn er leuke discussies. Omdat de deelnemers vanuit alle hoeken van de gezondheidssector komen, kunnen processen, ideeen, innovaties en andere interessante zaken vanuit meerdere standpunten worden bekeken.

Lees verder.....

100 potjes yoghurt redden de zorg

Kent u ze nog, die glazen flessen yoghurt van 25 jaar geleden met een groene metalen dop? Je had een schraper nodig om ze leeg te maken.

Lees verder……

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver