Jan Scheffer schrijft regelmatig een blog voor Skipr. Hieronder vindt u een selectie van deze blogs.

Continue onvoorspelbaarheid

We werden verrast door een nieuw virus. Ondanks dat is er veel goed gegaan, maar toch zijn er in iedere organisatie en in iedere keten ervaringen die we snel anders moeten gaan inrichten. Een eventuele opleving in het najaar mag niet nog een keer tot grote paniek leiden. Maar juist dat is het probleem! We mogen ons niet voorbereiden op het najaar, we moeten ons voorbereiden op continue onvoorspelbaarheid.


Lees verder …..

Er is geen zorgprobleem

Veel zorginstanties zijn erg druk bezig binnen de zorg om problemen op te lossen. Het probleem in de zorg is echter een bedrijfskundig probleem, geen zorgprobleem.

Lees verder …….

Wat er gebeurt als een arts van ziekenhuis naar verpleeghuis overstapt.

Als een arts met uitgebreide ziekenhuiservaring een overstap maakt naar een verpleeghuis, kan dat een andere werkwijze betekenen. Zorglogistiek specialist Jan Scheffer en medicus Robin van Luipen bespreken het effect op het zorgproces.

Lees verder …..

Minder overhead, meer werkdruk voor de zorgmedewerker

De overhead in de care is gedaald, constateert bureau Berenschot in zijn jaarlijkse onderzoek. Dit zal dramatische gevolgen hebben voor de werkdruk bij onze toch al veel te drukke zorgcollega's. De overheadtaken zijn namelijk niet afgenomen, maar verschoven naar de operationele afdelingen.

Lees verder.....

VvAA Supply Chain lessen

Tijdens de lessen Supply Chain Management van VvAA Business School zijn er leuke discussies. Omdat de deelnemers vanuit alle hoeken van de gezondheidssector komen, kunnen processen, ideeen, innovaties en andere interessante zaken vanuit meerdere standpunten worden bekeken.

Lees verder.....

100 potjes yoghurt redden de zorg

Kent u ze nog, die glazen flessen yoghurt van 25 jaar geleden met een groene metalen dop? Je had een schraper nodig om ze leeg te maken.

Lees verder……

De vicieuze cirkel van de zorg

De zorg is in een vicieuze cirkel terechtgekomen. Ieder heeft zijn eigen belangen. Afstemming gebeurt via normen en controles, die de werkdruk verhogen, zodat er meer fouten gemaakt worden. De oplossing: nieuwe normen en controles. -

Lees verder…..

Kwaliteit en kostenbeheersing: gaat dat samen?

De zorgsector ontwikkelt zich in hoog tempo. Waar de afgelopen decennia hebben geleid tot een positie in de wereldkopgroep op het gebied van kwaliteit van zorg, heeft dat tevens geleid tot een positie in de staart met betrekking tot kosten van diezelfde zorg. Is dat een logisch gevolg, is het een keuze tussen kosten en kwaliteit?

Lees verder.....

Geeft logistiek wel een concurrerend voordeel?

Twee ziekenhuizen werken samen op het gebied van inkoop en logistiek: 'front office competitors, back office friends'. Kan dat ook in de industrie?

Lees verder.....

Personeelstekort in de zorg is een mythe

Om maar met de deur in huis te vallen: de voorspellingen over het tekort aan arbeidsplaatsen in de zorg gaan uit van ongewijzigd beleid. Als je bedenkt dat er nooit een focus is geweest op een beheersbaar proces dan zijn verbeteringen in productiviteit van 8-15 procent makkelijk haalbaar.

Lees verder.....

Wat doet de zorg beter dan de industrie?

LogiZ was een initiatief om kennis vanuit de industrie over te dragen aan de zorgsector. Inmiddels zijn we flink in de zorg bezig om organisaties te helpen en wat blijkt? Ook de industrie kan nog wat leren van de zorg: in actie komen!

Lees verder.....

SCM en EPD hanteren dezelfde achterhaalde redenen

Het Elektronisch Patiëntendossier staat onder streng toezicht vanwege privacybescherming, en terecht. Toch hebben we het hier over een grote logistieke optimalisatieslag die nu niet doorgaat om een achterhaalde reden. Maar gebruiken supply chain managers vaak niet dezelfde achterhaalde redenen?

Lees verder.....