Dagvoorzitter
5 jaar lang vaste dagvoorzitter op het congres "Dag van de Zorglogistiek" van Zorgvisie. "Technologie voor warme zorg" was een topevenement in het Go Ahead Eagles stadion met uitgebreid interview met de DG Langdurige zorg. En zo kunnen we nog wel even door gaan. Specialisatie samenwerken in netwerken en natuurlijk Zorglogistiek.
Stacks Image 62

Onderwijs

Voor business schools van VvAA en Ibo verzorgt Jan Scheffer al jaren de modules logistiek en Zorglogistiek. Daarnaast geeft hij regelmatig Masterclasses, waaronder "Kwaliteit in de zorg". Verder is hij actief als gecommitteerde, en betrokken bij diverse hogescholen.
Stacks Image 27
Stacks Image 29
Besturen en commissies
Ruime ervaring in veel besturen en commissies. Om er maar een paar te noemen:

Huidige functies
  • Advisory board European Healthcare Logistics
  • Raad van advies Next apotheek
  • Gecommitteerde Buas

Voormalig bestuurslid van:
  • Voorzitter van de VLM (Vereniging Logistiek Management)
  • Secretaris van de Raad voor Zorglogistiek
  • Dagelijks Bestuur bij de VLW (Vervoerslogistieke Werkdagen)
  • Bestuurslid communicatie Mensa Nederland
  • Bestuurslid Vela (ver. Logistiek adviseurs)
  • Partner Kenniscentrum Zorglogistiek LogiZ
  • Voorzitter KiMo (Kinderen en Mobiliteit)



Personeel
Vanuit het zeer brede netwerk kunnen wij altijd bemiddelen in uw zoektocht naar een geschikte interimmanager, projectleider of programmamanager.
Stacks Image 36
2020 is het jaar van de omslag. Alle ontwikkelingen van samenwerken in ketens naar netwerken, onderwerpen zoals stadsdistributie of globalisatie, moeten opnieuw worden beoordeeld. De komende jaren zorgt deze wereldwijde en domeinoverstijgende herijking voor een druk op de markt van professionele ondersteuning.

Op alle niveaus zorgen wij voor projectleiders, interimprofessionals, programmamanagers, adviseurs en operationele ondersteuning.
Wij hebben een groot persoonlijk netwerk van echte professionals op ieder gebied. Of het nu gaat om operationele ondersteuning of optimalisatie, farma goederenstromen, Lean management, automatisering, Implantatenregister, wij leveren de specialist op dat gebied.