Mensen
Stacks Image 120
Stacks Image 117
Stacks Image 114
Denken in processen, is samenwerken in netwerken. Dat vraagt om een gezamenlijke doelstelling, dat vraagt om creatief denken.

Door alle verschillende belangen is het lastig om echt iets te veranderen. Met steeds meer schakels in de zorgketen en steeds meer actoren in verschillende domeinen, is nu juist de tijd aangebroken voor de innovativiteit en creativiteit van Jan Scheffer. Laten we eens echt met elkaar gaan samenwerken, met een gezamenlijk doel!
Patiënten & Cliënten
Wachtlijsten, wachttijden, planning en roostering, allemaal zaken waarin afstemming tussen schakels beter kan. Patiëntenlogistiek en cliëntenlogistiek hebben de laatste jaren veel tijd gestoken in Value Based Healthcare, Lean, Zorgpaden en nog heel veel meer.

Jan Scheffer heeft diverse organisaties in cure en care ondersteund en advies gegeven inzake hun processen. Thuiszorg, woonzorg en ziekenhuizen hebben met verbeterprocessen hun organisaties verder geholpen.
Stacks Image 51
Medewerkers
Gewetensvraag: Hoeveel procent van je tijd ben je bezig met leuke dingen, de dingen waarvoor je dit werk hebt gekozen? Dat percentage ligt natuurlijk bij ieder anders maar praat er eens met elkaar over, durf die vraag te stellen! Je zult verbaasd zijn hoeveel mensen tot datzelfde lage percentage komen. Werkdruk heeft voornamelijk te maken met teveel werk door te weinig mensen.Meer personeel binnenhalen die gezamenlijk allemaal niet leuke dingen doen is niet de oplossing.
Stacks Image 62
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver