Medewerkers
Gewetensvraag: Hoeveel procent van je tijd ben je bezig met leuke dingen, de dingen waarvoor je dit werk hebt gekozen? Dat percentage ligt natuurlijk bij ieder anders maar praat er eens met elkaar over, durf die vraag te stellen! Je zult verbaasd zijn hoeveel mensen tot datzelfde lage percentage komen. Werkdruk heeft voornamelijk te maken met teveel werk door te weinig mensen. Maar 30% van je tijd bezig zijn met administratie en overleggen is niet waarom je dit werk hebt gekozen. Nog eens een kwart van je tijd voor het oplossen van heel veel verschillende soorten kleine probleempjes en je komt al niet meer boven de 50% uit. Meer personeel binnenhalen die gezamenlijk allemaal niet leuke dingen doen is niet de oplossing.
Stacks Image 22
Zorgpersoneel heeft gekozen voor dit vak om bezig te zijn met mensen, niet met papieren. Er zijn echter heel veel mensen die al die administratie nu juist leuk vinden en daar soms ook erg goed in zijn. Laten we dus onderscheid maken tussen medische- en niet medische taken in een zorgorganisatie.
Stacks Image 37
Organiseer het voorspelbare efficiënt

Organiseer het onvoorspelbare samen
Het door Jan Scheffer in eigen beheer ontworpen Disruptiemodel, organiseert iedere onvoorspelbaarheid in een gelaagde aanpak. Doelstelling hierbij is altijd voorbereid te zijn op iedere diseruptie en zo de werkdruk in alle omstandigheden weg te nemen.
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver