Stacks Image 26
Patiënten & Cliënten
Wachtlijsten, wachttijden, planning en roostering, allemaal zaken waarin afstemming tussen schakels beter kan. Patiëntenlogistiek en cliëntenlogistiek hebben de laatste jaren veel tijd gestoken in Value Based Healthcare, Lean, Zorgpaden en nog heel veel meer.

Jan Scheffer heeft diverse organisaties in cure en care ondersteund en advies gegeven inzake hun processen. Thuiszorg, woonzorg en ziekenhuizen hebben met verbeterprocessen hun organisaties verder geholpen.
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver