Care

Met een gestructureerde aanpak, enkele interviews en een korte data-analyse, wordt in 3 dagen bekeken of uw organisatie
én uw toeleveringsketen klaar zijn om een nieuwe opleving zonder materiaal tekorten, en zonder hoge voorraden, door te komen.

De langdurige zorg kenmerkt zich door het vaak ontbreken van een professionele inkoop- en/of logistieke afdeling. Logistieke taken worden in die organisaties door de zorg uitgevoerd. Daarnaast is in veel care-organisaties de inkoop een deeltijd functie. Alle reden om een professional die in veel organisaties heeft gewerkt, mee te laten kijken en aanbevelingen te laten doen.


Stacks Image 9
Stacks Image 11
Stacks Image 13
Bij de start wordt aangegeven welke data nodig is. Een draaiboek ligt klaar voor interviews, analyses en terugkoppeling. I.v.m. afstemmen van agenda's en data, is de doorlooptijd gemiddeld 3 weken. De derde dag wordt afgesloten met een powerpoint, waarin de resultaten en aanbevelingen worden onderbouwd. Het vervolg is een handvat voor de organisatie zelf om mee verder te gaan. Op een overzichtelijk A4 is visueel direct duidelijk waar aandacht vereist is.