Het denken in processen is diepgeworteld in de aanpak van Jan Scheffer. Deze aanpak en ervaring passen we toe in de industrie, de zorg, in concrete goederenstromen en administratieve processen. Bij prestatie in processen ligt onze focus op samenwerking met iedereen die bij het proces betrokken is, intern en extern. Jan Scheffer specialiseert zich in innovatieve concepten.

Update Covid-19: Nu de maatregelen langzaam wat meer versoepelt kunnen worden, en de IC's minder bezet zijn, gaan steeds meer zorgorganisaties aan de slag om de ervaringen van de afgelopen maanden om te zetten in strategische en tactische procesaanpassingen. De belangrijkste maatregelen zullen op korte termijn al moeten worden geëvalueerd en waar nodig worden aangepast om, bij terugkeer van Covid-19 in het najaar, beter en sneller te kunnen reageren. Jan Scheffer ondersteunt, met inzet van een breed netwerk, verschillende ziekenhuizen en care-organisaties in hun voorbereiding.


De Zorglogistiek specialist van Nederland

Stacks Image 82
Logistiek tegen Eenzaamheid. Een publiek private samenwerking die domein overschrijdend effectief blijkt te zijn.
Stacks Image 84
Het innovatieve, prijswinnende concept C6 is inmiddels met succes geïmplementeerd bij meerdere zorgorganisaties in cure en care.


Met een sterke focus op verandermanagement

Stacks Image 114
Veranderen gaat niet vanzelf. Daarom is Jan Scheffer aangesloten bij het unieke initiatief voor het WMK model. Exclusief ontwikkeld door Dutch Power on Change. Om anders te gaan werken is nieuw gedrag nodig dat we kunnen volhouden.

Zeker nu alle ervaringen rondom Covid-19 moeten worden omgezet in procesaanpassingen in de gehele keten. De noodzaak tot samenwerken binnen en buiten een organisatie was nog nooit zo groot.Jan Scheffer is Lid advisory board European Healthcare Logistics, voormalig secretaris van de Raad voor Zorglogistiek, voormalig voorzitter van de Vereniging Logistiek Management, kerngroeplid LogiZ en jarenlang dagvoorzitter van het Zorgvisie jaarcongres "Dag van de zorglogistiek". Verder schrijft hij regelmatig blogs voor Skipr en Logistiek.nl