Het denken in processen is diepgeworteld in de aanpak van Jan Scheffer. Deze aanpak en ervaring passen we toe in de industrie, de zorg, in concrete goederenstromen en administratieve processen. Bij prestatie in processen ligt onze focus op samenwerking met iedereen die bij het proces betrokken is, intern en extern. Jan Scheffer specialiseert zich in innovatieve concepten.


De Zorglogistiek specialist van Nederland

Stacks Image 82
Logistiek tegen Eenzaamheid, dat is de beste manier om Buur & zo in de kern te omschrijven. Een initiatief van Carinova en CleanTech Regio, met ondersteuning, van gemeente, provincie en rijk. Een publiek private samenwerking die domein overschrijdend effectief blijkt te zijn.
Stacks Image 84
Het innovatieve, prijswinnende concept C6 is mede bedacht door JanScheffer.com. Dit concept is inmiddels met succes geïmplementeerd bij meerdere zorgorganisaties in cure en care. Daar heeft het de werkdruk verminderd, beschikbaarheid van verbruiksmaterialen op zorgafdelingen vergroot, terwijl tegelijk de kosten zijn gedaald.

Jan Scheffer is Lid advisory board European Healthcare Logistics, voormalig secretaris van de Raad voor Zorglogistiek, voormalig voorzitter van de Vereniging Logistiek Management, kerngroeplid LogiZ en jarenlang dagvoorzitter van het Zorgvisie jaarcongres "Dag van de zorglogistiek". Verder schrijft hij regelmatig blogs voor Skipr en Logistiek.nl