Het denken in processen is diepgeworteld in de aanpak van Jan Scheffer. Deze aanpak en onze ervaring passen we toe in de industrie, de zorg, in concrete goederenstromen en administratieve processen. Bij prestatie in processen ligt onze focus op samenwerking met iedereen die bij het proces betrokken is, intern en extern.


De Zorglogistiek specialist van Nederland

Wat zijn nu eigenlijk de kansen in de zorg?
In de zorgsector liggen veel kansen tot prestatie-optimalisatie. Het potentieel aan kostenbesparing ligt boven de 15% door meer samenwerking. Dat zijn nu net zaken waar Jan Scheffer in excelleert en waar zijn specialiteiten het beste tot zijn recht komen.

Het innovatieve, prijswinnende concept C6 is mede bedacht door JanScheffer.com. Dit concept is inmiddels met succes geïmplementeerd bij meerdere zorgorganisaties in cure en care. Daar heeft het de werkdruk verminderd, beschikbaarheid van verbruiksmaterialen op zorgafdelingen vergroot, terwijl tegelijk de kosten zijn gedaald.


Jan Scheffer is interim-voorzitter van de Vereniging Logistiek Management, Lid advisory board European Healthcare Logistics, voormalig secretaris van de Raad voor Zorglogistiek, kerngroeplid LogiZ en jarenlang dagvoorzitter van het Zorgvisie jaarcongres "Dag van de zorglogistiek". Verder schrijft hij regelmatig blogs voor Skipr en Logistiek.nl